Kod Q w slangu krótkofalarskim, z poradnika starego krótkofalowca

Kod Q służy dl skrócenia czasu podawania najczęściej spotykanych informacji o charakterze operatorskim. Poszczególne trzy, rzadziej cztero – literowe grupy liter, rozpoczynające się od litery Q. oznaczają całe zdania lub grupy słów. To samo wyrażenie kodu służy za zdanie pytające (jeżeli jest nadawane ze znakiem zapytania na końcu), za informację (jeżeli jest nadawane bez znaku zapytania), lub często za określenie pojęcia, o którym traktuje.

Dla przykładu:
QRB – odległość między nami jest ……. Km
QRB? – jaka jest odległość między nami?
QRB – odległość ( w sensie ogólnym)

To trzecie znaczenie skrótów kodu Q jest „nieoficjalne”, lecz bardzo często używane między amatorami.
Dla nadania wyrażenia kodu w znaczeniu przeczącym, po wyrażeniu kodu nadaje się
literę N – np. QSB N.

QAZ – burza, wyłączam stację
QLF – teraz dla odmiany nadawaj lewą nogą
QLZ – jestem leniwy
QHL – przeszukaj pasmo od górnego końca w dół
QHM – przeszukaj pasmo od górnego końca do środka
QLH – przeszukaj pasmo od dolnego końca w górę
QLM – przeszukaj pasmo od dolnego końca do środka
QMH – przeszukaj pasmo od środka do górnego końca
QML – przeszukaj pasmo od środka w dół
QQQ – przerywam QSO, wyjaśnienia potem
QRA – nazwa mojej stacji jest …………………
QRRAR – adres w „Call Book”-u prawidłowy
QRB – odległość między nami jest …. Km
QRG – częstotliwość jest ……. (kHz)
QRH – twoja częstotliwość zmienia się ( „płynie” )
QRI – masz zły ton (chirp)
QRJ – twój sygnał jest bardzo słaby i trudny do odbioru
QRK – odbieram ciebie dobrze. Czytelność twoich sygnałów jest …… (według skali QRK 1-5: 1. Nieczytelne, 2. Czasem czytelne, 3. Czytelne z trudnością, 4. Czytelne, 5. Doskonale czytelne)
QRL – jestem zajęty, proszę nie przeszkadzać
QRM – mam zakłócenia od innych stacji (man made noise)
QRN – mam zakłócenia atmosferyczne (nature made noise)
QRO – powiększ moc
QRP – zmniejsz moc
QRQ – nadawaj szybciej
QRRR – jestem w niebezpieczeństwie
QRS – nadawaj wolniej
QRT – koniec nadawania, wyłączam stację
QRU – nie ma nic więcej do nadania
QRV – jestem gotów do pracy
QRW – poinformuj ….., że wołam go ( na częstotliwości ….., kHz)
QRX – proszę czekać
QRY – jesteś w kolejce jako …..
QRZ? – kto mnie woła?
QSA – siła twoich sygnałów ( jest…….) 1. Ledwie słyszalna, 2. Słaba, 3. Dość silna, 4. Silna, 5. Bardzo silna,
QSB – twoje sygnały zanikają
QSD – źle nadajesz kluczem
QSL – wyślę kartę potwierdzenia łączności
QSLL – wymieńmy swoje karty QSL
QSLN – nie wysyłaj karty QSL
QSO – mam łączność
QSP – przekaż (wiadomość) do ………
QST – wiadomość dla wszystkich
QSUF – zatelefonuj do mnie
QSV – nadaj serię „V” dla strojenia
QSW – mam zamiar nadawać na częstotliwości ……….
QSX – słucham na częstotliwości ……….
QSY – przestrój się na częstotliwość ………….
QSZ – nadawaj każde słowo dwukrotnie
QTC – mam wiadomość do ……….
QTH – moje położenie geograficzne jest …………..
QRT – dokładny czas jest……
QWX – stan pogody

Tłustym drukiem podane są wyrażenia używane najczęściej.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *