Autor: SP5L

  • Po Walnym Zebraniu…

    W sobotę 9 grudnia w Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga Południe w Warszawie odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie członków OT-37. Ponad 25% frekwencja pokazała, że wielu członków interesuje się sprawami Oddziału i chce decydować o jego przyszłości. Uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdań Prezesa i Skarbnika, a także krótkich wystąpień Przewodniczącego OKR oraz przedstawicieli klubów SP5POT…

  • Walne Zebranie Członków 9.12.2023 r.

    Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Na podstawie § 35 pkt. 4b i 5 Statutu PZK oraz zgodnie z Uchwałą nr 7/2023 z dnia 5 listopada 2023 r. Zarząd Praskiego Oddziału Terenowego PZK zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Praskiego Oddziału Terenowego PZK, które odbędzie się 9 grudnia 2023 r. o godz. 10.15 (I termin), o godz. 10.30…