Komunikat sekretariatu ZG PZK na 17 czerwca 2009
Dodane przez SP5L dnia 18 czerwiec 2009 00:11
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1.Debata w UKE.
16 czerwca br. w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie odbyło się spotkanie na temat identyfikacji stacji amatorskich oraz zasad przydzielania znaków wywoławczych, w szczególności tzw. znaków okolicznościowych.
Na zaproszenie Pani Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na spotkanie przybyli przedstawiciele Głównej Kwatery ZHP, Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej, Zarządu Głównego LOK, Stowarzyszenia Miłośników Łączności Dalekosiężnych SPDX Club, Stowarzyszenia Miłośników Łączności na Falach Ultrakrótkich PK UKF, Stowarzyszenie Sympatyków Radia „Manufaktura”. Polski Związek Krótkofalowców reprezentował Kol. Janek SP2JLR vice prezes ds. organizacyjnych. Spotkanie prowadził Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości UKE - Pan dr Wiktor Sęga.


Treść rozszerzona
Naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej Pan Artur Wojcieszek na wstępie przedstawił „Propozycję sposobu identyfikacji radiostacji amatorskich przez UKE, po rozważeniu uwag i propozycji środowiskowych i informacji z administracji kilku (losowo wybranych) krajów”. Dokument powyższy jest wynikiem ubiegłorocznych prac Urzędu i środowiska amatorskiego. Stanowił on płaszczyznę do dyskusji. Przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń i organizacji przedłożyli swoje propozycje, uwagi i wnioski w tym zakresie. Stanowisko Polskiego Związku Krótkofalowców poniżej.

Podsumowując spotkanie, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości UKE Pan dr Wiktor Sęga, przedstawił plan zamierzeń Urzędu
w omawianym temacie. W ciągu bieżącego roku mają być zrealizowane następujące przedsięwzięcia:
1. Opracowanie procedury rezerwacji znaków okolicznościowych.
2. Opracowanie podstaw prawnych i formuł znaków okolicznościowych.
3. Stworzenie i umieszczenie na stronie Urzędu bazy wydanych znaków identyfikacyjnych stacji amatorskich.
Powyższe zagadnienia po opracowaniu zostaną przedstawione do konsultacji. Jan SP2JLR

A oto tekst stanowiska PZK.
„Polski Związek Krótkofalowców podtrzymuje swoje stanowisko zawarte
w naszym piśmie L.dz.prez.21/int/2008 z dnia 11 marca 2008 roku. Stoimy na stanowisku, że znaki tzw. okolicznościowe mają składać się z prefiksu (HF, SN, SP, SQ lub 3Z) jednej cyfry i maksymalnie czterech liter alfabetu łacińskiego, bez znaków diakrytycznych. Po prefiksie HF nie może występować cyfra 0, która to kombinacja zastrzeżona jest dla identyfikacji stacji amatorskich pracujących z Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego na wyspie Króla Jerzego. Zgodnie z Art. 19.68A (RR) w przypadku zdarzeń o charakterze szczególnym, znaki identyfikacyjne stacji amatorskich tzw. okolicznościowe mogą mieć inną postać niż określona powyżej. Dotyczy to w szczególności takich wydarzeń jak: wielkie święta, jubileusze, wydarzenia o skali międzynarodowej.

Okolicznościowe znaki identyfikacyjne stacji amatorskich powinny być przydzielane na okres do 3 miesiący, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach na dłuższy okres czasu. Pozwolenie na używanie wymienione znaków okolicznościowych może być wydane z maksymalnie 6 miesięcznym wyprzedzeniem.

Uważamy, że tzw. znaki okolicznościowe powinny być wydawane wyłącznie nadawcom indywidualnym czy klubom, którzy zapewnią obsługę wymiany kart QSL poprzez biuro jednego ze Związków Krótkofalowców np. Polskiego Związku Krótkofalowców. Praca stacji amatorskiej pod znakiem okolicznościowym wiąże się z propagowaniem szczególnego wydarzenia. Udokumentowane jest to między innymi kartą QSL. Jeżeli stacja amatorska pracująca pod znakiem tzw. okolicznościowym nie potwierdza przeprowadzonych łączności kartami QSL przez biuro, to taki fakt źle świadczy nie tylko o operatorze tej stacji ale również o polskich krótkofalowcach, żeby nie powiedzieć, że o Polsce i Polakach.” Jan SP2JLR Wiceprezes PZK

-Spotkanie, które miało miejsce wczoraj (tj. 16 czerwca) jest kontynuacją trwającego ponad 15 lat procesu kształtowania polityki przyznawania znaków. Zawsze PAR, URT, URTiP , a teraz UKE brały pod uwagę stanowisko PZK w tej sprawie. Wyjątkiem był okres przed 2000 rokiem kiedy to zaczęły się pojawiać znaki kros-okręgowe oraz np. 3Z pomimo, że wolne były SQ i SP z odzysku..
Nie zawsze też były warunki i chęci ze strony działaczy PZK do prowadzenia szerokiej dyskusji w tym względzie. Obecnie są, a więc proszę o propozycje zapisów, pomysły etc. Z pewnością Janek SP2JLR je zbierze i wykorzysta w dalszych kontaktach i wystąpieniach. Wszelkie uwagi proszę przesyłać bezpośrednio na adres sp2jlr@pzk.org.pl .