Nowe władze w OT - 37 PZK
Dodane przez SQ5PTZ dnia 24 listopad 2021 11:26
Sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie członków Praskiego Oddziału Terenowego PZK przeszło do historii. Po podsumowaniu czteroletniej kadencji i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi wybrano nowe władze OT-37 PZK.

Nowo wybrany Zarząd będzie pracował w składzie:
Monika Olszewska SQ5KWH – prezes
Karolina Piszczatowska SQ5LTZ – skarbnik
Piotr Wiśniewski SQ5PTZ – sekretarz
Adrian Matusik SQ5AM – członek
Tomasz A. Zajdel SQ5T – członek

Zastępcami członków Zarządu zostali:
Krzysztof Górka SP5GDX
Jakub Kwiatkowski SP5JK

Nowo wybraną Oddziałową Komisję Rewizyjną tworzą:
Edward Sankiewicz SP5L – przewodniczący OKR
Michał Wojciechowski SP5OSP – członek OKR
Piotr Pawłowski SP8WIP – członek OKR
Andrzej Mazur SQ5NAP – członek OKR

Zastępcami członków OKR są:
Jan Siwek SP5IGA
Marek Borucz SQ2M

Gratulujemy!