English


Jesteśmy też tu.


Aktualna pogoda

Kalendarz

Nawigacja

Ostatnie artykuły

Ostatnio na forum

Najnowsze tematy
Brak tematów na forum
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum

Propagacja


Licznik odwiedzin

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

30.11.2021 20:15
30 LISTOPADA 2021 AKCJA DYPLOMOWA 2021 (sesja 46 z 50) http://hf.radom.pl
/

28.11.2021 10:43
W dniu 29.11.2021 klub otwarty od 18:00 zapraszamy Smile

13.09.2021 10:25
W dniu 13.09.2021 klub otwarty od 18:00 zapraszamy Smile

21.06.2021 09:44
W dniu 21.06.2021 klub otwarty od 18:00 zapraszamy. Wink

25.05.2021 17:39
6m na FT8 szaleje, dawno tak nie było, trzaskajcie QSO. Wink

08.04.2021 09:56
1 szczepienie na Covid 19 zaliczone wczoraj. Pozdrawiam i zachęcam do szczepienia. Grin

16.11.2020 11:43
Czołem! Czasy mamy takie a nie inne więc wznawiamy spotkania online Smile Zapraszamy dziś od 18:00 w górę na zoom: https://discovery.
zoom.us/j/92688917
666?pwd=Z1c4ckRUbz
AxeitHcHB2VFhQS0Ev
UT09

09.11.2020 19:06
https://discovery.
zoom.us/j/97837936
017?pwd=UWNqYjlHYX
JHWXRlQlp6bXpjU2ho
QT09 Zapraszamy do spotkania online

10.08.2020 14:36
W dniu 10.08.2020 Klub będzie otwarty od godziny 17:00 zapraszamy Smile

15.06.2020 11:02
W dniu 15.06.2020 klub będzie otwarty od 17:00 serdecznie zapraszamy, 144.525 MHz

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Na skróty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluby SP

Powitanie

Witaj na stronie Praskiego Klubu Krótkofalowców
SP5POT
Spotkania klubowe w Oddziale Terenowym 37
Warszawa, ul. Kordeckiego 66
Poniedziałki od godz. 18:00

Nowe władze w OT - 37 PZK

OT-PZKSprawozdawczo-wyborcze walne zebranie członków Praskiego Oddziału Terenowego PZK przeszło do historii. Po podsumowaniu czteroletniej kadencji i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi wybrano nowe władze OT-37 PZK.

Nowo wybrany Zarząd będzie pracował w składzie:
Monika Olszewska SQ5KWH – prezes
Karolina Piszczatowska SQ5LTZ – skarbnik
Piotr Wiśniewski SQ5PTZ – sekretarz
Adrian Matusik SQ5AM – członek
Tomasz A. Zajdel SQ5T – członek

Zastępcami członków Zarządu zostali:
Krzysztof Górka SP5GDX
Jakub Kwiatkowski SP5JK

Nowo wybraną Oddziałową Komisję Rewizyjną tworzą:
Edward Sankiewicz SP5L – przewodniczący OKR
Michał Wojciechowski SP5OSP – członek OKR
Piotr Pawłowski SP8WIP – członek OKR
Andrzej Mazur SQ5NAP – członek OKR

Zastępcami członków OKR są:
Jan Siwek SP5IGA
Marek Borucz SQ2M

Gratulujemy!

Regulamin Klubu SP5POT

Info AdminaRegulamin Klubu
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Nazwa klubu: Praski Klub Krótkofalowców SP5POT.
2. Znak wywoławczy: SP5POT.
3. Klub działa w ramach i oparciu o statut Polskiego Związku Krótkofalowców.
4. Siedzibą Klubu jest siedziba 37 Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców znajdującą się w Warszawie przy ul. Kordeckiego 66
5. Klub jest organizacją radioamatorów, hobbystów, działających i zainteresowanych wykorzystaniem fal radiowych w sposób przewidziany dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi innych ogólnodostępnych pasm radiowych.
6. Klub używa znaków, symboli, logo i nazwy klubu w formie ustalonej przez Zarząd Klubu załącznik nr 1.
7. Klub opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków.
8. Działalnością Klubu kierują: Rada Klubu składająca się z Prezesa i Operatorów stacji klubowej, zwanym dalej Radą Klubu. Członkowie Rady Klubu muszą być członkami Polskiego Związku krótkofalowców. Rada Klubu wybierana jest co 5 lat.
9. Rada Klubu ze swojego grona wybiera Prezesa Klubu odpowiedzialnego za reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
10. Działalność Klubu opiera się na dobrowolnej aktywności społecznej, prowadzonej dla realizacji określonych w §2 założeń i celów.
§ 2 Cele działalności
1. Integrowanie środowisk radiowych.
2. Aktywna praca operatorska na pasmach amatorskich oraz praca w zawodach krajowych i międzynarodowych pod przyznanym znakiem wywoławczym.
3. Propagowanie w kontaktach radiowych i osobistych m. st. Warszawy oraz województwa Mazowieckiego.
4. Wymiana kart QSL.
5. Wymiana doświadczeń i informacji w pracy na pasmach amatorskich i pozostałych częstotliwościach ogólnodostępnych.
6. Klub realizuje swoje cele przez:
a) Zrzeszenie osób fizycznych zainteresowanych pracą na pasmach radiowych.
b) Organizację i prowadzenie szkoleń, wykładów, okolicznościowych imprez z zakresu pracy i tematyki radiowej.
c) Reprezentowanie i obronę interesów członków Klubu wobec władz i innych organizacji.
d) Współpracę z klubami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zainteresowaniach.
e) Instalowanie i obsługę amatorskich urządzeń radiowych.
f) Współdziałanie z organizacjami administracji Lokalnej i Państwowej w zakresie szkolenia i promocji krótkofalarstwa
g) Inne formy aktywności zaproponowane przez Członków Klubu i zaaprobowane przez Radę Klubu
§ 3 Struktura Klubu SP5POT
Klub zrzesza członków:
a) Zwyczajnych,
b) Wspierających,
c) Honorowych,
1. Członek Zwyczajny: osoba wyrażająca chęć przystąpienia do Klubu zaakceptowana przez Radę Klubu; spośród członków zwyczajnych posiadających Świadectwo Operatora Urządzeń Radiowych w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej Rada Klubu powołuje Operatorów upoważnionych do samodzielnej pracy spod znaku klubowego.
2. Członek Wspierający: osoba fizyczna lub prawna wyrażająca chęć wspierania działalności Klubu.
3. Członek Honorowy: osoba zasłużona dla działalności i rozwoju Klubu.
§ 4 Członek Klubu ma prawo
1. Uczestniczyć w spotkaniach wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Klub.
2. Korzystać z dorobku wspólnego, z urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Klubu
3. Uzyskiwać informację i wiedzę operatorską i techniczną od innych członków Klubu, oraz dzielić się taką wiedzą z innymi.
4. Zgłaszać i realizować wszelkie inicjatywy mające związek z działalnością Klubu.
5. Nosić barwy klubowe w postaci emblematu lub ubioru.
§ 5 Majątek Klubu
1. Majątek Klubu mogą stanowić środki trwałe przekazane przez Członków Klubu oraz Darczyńców na podstawie umowy darowizny.
2. Majątek Klubu może służyć jedynie do realizacji celów regulaminowych.
3. Majątek Klubu może być dysponowany decyzją Rady Klubu.
4. Majątek Klubu stanowi własność członków zwyczajnych Klubu i w przypadku rozwiązania Klubu podzielony zostanie po równo na każdego członka zwyczajnego Klubu bez względu na okres przynależności czy też pełnioną funkcję.
5. Nie stanowią majątku Klubu nieruchomości lub ruchomości będące własnością członków Klubu lub osób trzecich użyczone czasowo na potrzeby działalności Klubu.
§ 6 Praca radiostacji klubowej
1. Pracując na radiostacji klubowej używa się znaku wywoławczego SP5POT lub przyznanego okresowo innego okolicznościowego znaku wywoławczego.
2. Częstotliwość Klubu SP5POT 144.525 MHz
3. Na radiostacji klubowej mogą pracować
a) Samodzielnie
- operatorzy odpowiedzialni radiostacji klubowej
- pełnoletni członkowie Klubu posiadający pozwolenie radiowe
b) W obecności i pod nadzorem Operatora Odpowiedzialnego:
- pozostali członkowie Klubu
- wszyscy chętni, uprzednio przeszkoleni w zakresie prowadzenia amatorskiej łączności radiowej.
§ 7 Przypadki szczególne, skreślenie z listy członków.
Członek Klubu zostanie skreślony z listy członków w przypadku:
1. Rozpowszechniania treści szkodzących wizerunkowi Klubu lub jego członków.
2. Naruszenia ogólnie przyjętych zasad dobrego współżycia.
3. Nieusprawiedliwionego braku kontaktu z Klubem w okresie roku kalendarzowego.
4. Nieetycznego zachowania na pasmach
5. Rezygnacji z członkostwa w Klubie złożonego na piśmie lub drogą elektroniczną.
Decyzję o skreśleniu z listy klubowej podejmuje Rada Klubu w trybie uchwały.

Zmiana Władz i organizacji Klubu Krótkofalowców SP5POT

Info AdminaDnia 20.11.2021 po zakończeniu Walnego Zebrania Członków OT-37 odbyło się uroczyste przekazanie władzy kierowania klubem SP5POT z rąk, kolegi Edwarda SP5L w ręce kolegi Piotra SQ5PTZ. Przy okazji każdy członek naszego klubu otrzymał znaczek z logo klubowym. W porozumieniu z dotychczasowym Prezesem i Członkami ustalono że zostanie wprowadzony regulamin klubu który pozwoli nam na uregulowanie spraw dotyczących działalności Klubu SP5POT.
Dziękujemy ustępującemu Prezesowi Klubu który obejmie zaszczytną funkcję Prezesa Honorowego. Wielkie ukłony i podziękowania należą się Edwardowi za założenie, rozkwit i działalność klubu, za jego chęć działania wkład finansowy, materiałowy i wszystkie poranki radiowe na 144.525 MHz. Jego bliskim za cierpliwość w działaniach Edwarda, wszyscy wiemy że to człowiek otwarty, cierpliwy, uczciwy, koleżeński. Edziu, dziękujemy i prosimy o dalszą działalność.
Nowy Prezes kolega Piotr SQ5PTZ, miejmy nadzieję że godnie zastąpi kolegę Edwarda i zaproponuje, zachęci, współorganizuje dalsze działanie klubu. Życzymy mu powodzenia, a członków klubu zapraszamy do zapoznania się z regulaminem klubu oraz do poniedziałkowych spotkań w siedzibie klubu.
P.S
W Klubie spotykamy się w poniedziałki z zachowaniem reżimu sanitarnego zalecanego przez służby sanitarne.
73' Rada Klubowa Praskiego Klubu Krótkofalowców SP5POT

Walne Zebranie Członków OT-37

OT-PZKNa podstawie § 35 pkt. 4a i 5 Statutu PZK oraz zgodnie z Uchwałą nr 5/2021 z dnia 22 października 2021 r. Zarząd Praskiego Oddziału Terenowego PZK zwołuje Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Praskiego Oddziału Terenowego PZK, które odbędzie się 20 listopada 2021 r. o godz. 10.00 (I termin), o godz. 10.15 (II termin) w Dzielnicowym Centrum Promocji Kultury Praga Południe, przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków OT-37 PZK:

1 Otwarcie obrad, powitanie gości i uczestników.
2 Powołanie Przewodniczącego Obrad i Protokolanta.
3 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowej/Skrutacyjnej.
4 Przyjęcie regulaminu i porządku obrad, stwierdzenie prawomocności obrad.
5 Wystąpienie Prezesa POT PZK, sprawozdanie z działalności Zarządu.
6 Wystąpienie Skarbnika Oddziału, sprawozdanie finansowe.
7 Wystąpienia Kierowników Klubów zrzeszonych w OT37.
8 Wystąpienie Przedstawiciela Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
9 Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10 Zgłaszanie kandydatów do nowego Zarządu oraz kandydatów na zastępców członków Zarządu.
11 Głosowanie zgłoszonych kandydatur.
12 Zgłaszanie kandydatów do nowej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz kandydatów na zastępców nowej OKR.
13 Głosowanie zgłoszonych kandydatur.
14 Wnioski, propozycje Uchwał, dyskusja i głosowanie nad nimi.
15 Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
16 Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
17 Zakończenie obrad.
W imieniu klubu SP5POT gorąco zapraszamy na Walne Zebranie istnienie naszego OT 37 w naszych rękach, wybór dobrych władz to nasze poniedziałkowe spotkania to dalszy nasz rozwój.

77. rocznica wybuchu Powstania WarszawskiegoDzień 1 sierpnia 1944 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. W godzinę „W”, o 17:00, minutą ciszy i dźwiękiem syren upamiętnimy 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz uczcimy pamięć tych, którzy zginęli za wolność stolicy i jednocześnie niepodległość Polski.

Wakacyjne spotkanie na 80m

ZapraszająTrwają wakacje, nie jedna, nie jeden z nas wyjechał na urlopowy wypoczynek, większość z nas zawsze zabiera jakąś radiostację i anteny ze sobą. Eksperymentalnie zapraszamy do łączności wakacyjnej w najbliższy poniedziałek 26.07.2021od 18:00 czasu lokalnego na 80m 3.710 MHz +-QRM. Radiowy, wakacyjny, poniedziałek SP5POT
zapraszamy.

SN600MM

AktualnościKoleżanki i Koledzy, sympatycy klubu SP5POT ruszamy z łącznościami z pod znaku okolicznościowego SN600MM dzięki któremu będziemy promować 600 lecie powstania miasta Mińsk Mazowiecki. Inicjatorem i koordynatorem całej akcji jest kolega Michał SP5OSP, gratulujemy pomysłu. Szczegóły akcji wkrótce podrzuci nam Michał SP5OSP.

SN0HQ 2021 gorąco zachęcamy do udziału

Ludzie pisząW najbliższy weekend (od soboty 12.00 UTC do niedzieli 11.59 UTC) rozegrane zostaną coroczne zawody IARU HF Championship.
W zawodach tych wystartuje jak zwykle reprezentacja narodowa Polskiego Związku Krótkofalowców - Zespół SN0HQ. Zapraszamy do jak najliczniejszego udziału w zawodach i nawiązania jak największej ilości QSO. W ubiegłym roku stacje SN0HQ zajęły 3 miejsce na świecie w bardzo silnej konkurencji i liczymy na to, że nam pomożecie powtórzyć ubiegłoroczny sukces.
Stacje, które nawiążą po 12 QSO otrzymają białe koszulki Worked SN0HQ 2021, okolicznościowe dyplomy i będą uczestniczyły w losowaniu cennych nagród.
Należy pamiętać o wysłaniu do organizatora logu w terminie 5 dni od zakończenia zawodów.
Stacje główne i rezerwowe SN0HQ są już w pełnej gotowości i czekają na QSO z Wami.
Powtórzmy wynik z roku 2005, kiedy to stacje SP nawiązały ponad 8000 QSO ze stacjami SN0HQ. Czekamy na wasze zawołania.
Do usłyszenia w zawodach.

http://sn0hq.org.pl

Mapka:

http://sn0hq.org.pl/mapa.php
Częstotliwości:

http://sn0hq.org.pl/dxcluster.php
73! Włodek SP6EQZ

Kapitan SN0HQ

Poniedziałkowe spotkania klubowe

Info AdminaSerdecznie zapraszamy na spotkania w siedzibie klubu w poniedziałki od 18:00.
Pandemia powoli ustępuje, lato przyszło, upał dokucza a my powoli rozpoczynamy spotkania klubowe, jeśli chcesz się spotkać, porozmawiać o tematach krótkofalarskich, zrobić łączność to widzimy się w poniedziałki.
73'

Wygenerowano w sekund: 0.03
1,955,817 Unikalnych wizyt